PRODUKTSORTIMENT

Klicka för att utforska de olika möjligheterna

liksteenliksteen melkkoeliksteen schaapliksteen geitLIKSTEEN PAARDLIKSTEEN WILD

KNZ melkkoe
KNZ vleeskoe
KNZ geit
KNZ schaap
KNZ paard
knz wild

“Jag kan inte producera mjölk utan att få i mig salt. Om jag producerar 40 kg mjölk förbrukar jag inte mindre än 50 gram salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, som till exempel för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder och för att stabilisera pH-värdet i våmmen. Det skyddar mig från våmacidos. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, produktionsnivå, aptit och fertilitet.”

“Jag kan inte producera kött utan att få i mig
salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, t ex för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder och för att stabilisera pH-värdet i våmmen. På så vis skyddas jag från våmacidos. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, tillväxt och aptit.”

“Jag kan inte producera mjölk utan att få i mig salt. När jag producerar 4 kg mjölk lämnar inte mindre än 5 gram salt min kropp. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, t ex för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder och stabilisera surhetsgraden i våmmen. På så sätt skyddas jag från våmacidos. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, produktionsnivå, aptit och fertilitet.”

“Jag kan inte upprätthålla en hög produktion utan att få i mig salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, t ex exempel för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, produktionsnivå, fertilitet och aptit.”

"Jag kan inte leva ett hälsosamt liv och prestera bra utan att få i mig salt. Jag behöver salt för att skydda mig från sjukdomar, för en frisk aptit och god fertilitet. Dessutom behöver jag salt för en mjuk och glänsande päls. Salt är en betydelsefull del av mina näringsämnen, med en mycket stor påverkan på min hälsa, prestanda, pälsens skick och min aptit.”

“Jag kan inte överleva om jag inte får i mig salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, som för att producera saliv som kickstartar min matsmältning. Eftersom största delen av de gröna växterna innehåller mycket mer kalium än natrium behöver jag slickstenar för att öka natriumhalten och hålla nivåerna av kalium och natrium i balans. Dessutom behöver digivande honor i min hjord extra salt, precis som de unga bockarna, som behöver det för att hornen ska växa. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, reproduktion, skicket på min päls och min aptit.”

Mjölkkor behöver följande ämnen för en god hälsa och mjölkproduktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Koppar
enzymaktivitet
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Biffkor behöver följande ämnen för en god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Koppar
enzymaktivitet
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Getter behöver följande ämnen för god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Koppar
enzymaktivitet
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Får behöver följande ämnen för en god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Järn
blod, organ och vävnader
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Hästar behöver följande ämnen för god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
mineraal liksteen
Koppar
mineraal liksteen
Selen
mineraal liksteen
Zink
mineraal liksteen
Magnesium
mineraal liksteen
Järn
mineraal liksteen+mineraal liksteenSalt

Vilt behöver följande ämnen för god hälsa:

mineraal liksteen
Jod
mineraal liksteen
Koppar
mineraal liksteen
Selen
mineraal liksteen
Zink
mineraal liksteen
Magnesium
mineraal liksteen
Järn
mineraal liksteen+mineraal liksteenSalt

KNZ® BASIC 100 är rent salt med 99,9 % natriumklorid. Kan användas för alla djur.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® STANDARD är det idealiska tillskottet till basransonen eller fullfodret. Förutom salt och magnesium innehåller den de essentiella spårämnena magnesium, zink, koppar, jod och selen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® FERTILITY har utvecklats speciellt för att gynna fertiliteten. Den har en hög halt av selen, jod och vitamin E. Selenjäst säkerställer ett bättre upptag av detta spårämne.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® BIOTIN hjälper till att förebygga sjukdomar och kan förbättra kroppens kondition samt öka mjölkproduktionen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® ELEMENTS PLUS innehåller extra koppar och zink. Utmärkt tillskott för betande kor som har ett större behov av dessa spårämnen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® UNIVERSAL MULTI är berikad med järn. Denna slicksten är lämplig för djur med ett större behov av järn eller med en högre produktionsnivå.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® JUNIOR har en speciell sammansättning av spårämnen och vitaminer för unga och växande djur. Den hjälper dem att nå sin fulla tillväxtpotential.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® SHEEP är särskilt utvecklad för får. Förutom salt och magnesium innehåller den essentiella spårämnen som zink, järn, jod och selen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® WILD har utvecklats speciellt för vilt. Slickstenen innehåller inte bara natriumklorid, utan också magnesium, zink, koppar, jod, selen och järn. Förutom att den bidrar till att fylla behovet av mineraler och spårämnen lockar KNZ-slickstenen också djuren till foderstationen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.

KNZ® HORSE är särskilt utvecklad för får. Förutom salt och magnesium innehåller den essentiella spårämnen som zink, järn, jod och selen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SALT (NaCl)

acid and fluid balance, digestion

Salt is an essential mineral. Among other things, it maintains a good acid and fluid balance. It also plays an important role in the functioning of the central nervous system and muscular contraction. Moreover, KNZ salt supports the intestinal flora, which results in a better digestion.

MG - MAGNESIUM

nerve system, muscles and bones

Among other things, Magnesium ensures healthy nerve cells, strong bones, and good muscle formation.

I - IODINE

metabolism

Iodine is essential for basal metabolism by producing thyroxin by the thyroid gland. It has a positive effect on growth and development.

Zn - ZINC

enzyme systems

Zinc plays an essential role in many body processes, like enzyme systems concerned with metabolism, the healing process and disease resistance. Zinc is essential for skin and bone development.

Se - SELENIUM

fertility, antioxidant

Selenium plays an important role in fertility. Selenium is a component of the antioxidant enzymes, protecting against cell damage. It prevents muscle disturbances and enhances the effectivity of iodine.

Fe- IRON

blood, organs and tissues

Iron is a component of red blood cells and improves the functioning of organs and tissues. It also and plays a role in oxygen transport.

Cu - COPPER

enzyme activities

Copper is required for enzyme activity, plays a role in the central nervous system, and is associated with iron metabolism. To have enough copper in feed is also essential for strong bones.

Vit A - VITAMIN A

immune system, metabolism, reproductive function

Vitamin A is important for the maintenance of the immune system, metabolism and reproductive function. Vitamin A is especially important when little fresh grass is fed as the levels of vitamin A go down during feed storage.

Vit D3 - VITAMIN D3

bones, immune system

Vitamin D is important for strong bone development. Vitamin D also plays a role in cell growth and –division like in the immune system. A deficiency of vitamin D could lead to problems with calcium metabolism (e.g.milk fever), decreased feed intake, impaired growth, and deterioration of bones.

VIT E - VITAMIN E

muscles, liver and blood vessels

Vitamin E has a synergetic effect in combination with Selenium. It protects membranes and prevents muscle, liver and blood vessel degeneration. White muscle disease is a classic sign of a clinical deficiency of vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

hoof health

Biotin is a water soluble and nitrogen containing essential vitamin (Vitamin H or B7) which is restricted available in nature. It promotes hoof health by improving horn quality.