Vilt

Naturligt foder och näringstillskott ger ibland ett otillräckligt intag av salt och mineraler för vilt eftersom behovet skiljer sig från djur till djur. Vilda och inhägnade rådjur lider ofta av mineralbrist. Salt- och mineralbrist kan leda till minskad kroppsvikt och sämre reproduktionsförmåga.

Saltbrist visar sig genom att djur slickar på främmande föremål eller till och med vägsalt på vintern och kan leda till sämre aptit, minskad kroppsvikt, sträv päls, sämre reproduktionsförmåga och minskat motstånd mot sjukdomar. Saltbehovet varierar från djur till djur och beror på många osäkra och okontrollerbara faktorer. Den naturliga näringen uppfyller ofta inte djurens mineraloch spårämnesbehov. Lösningen är att låta djuren själva bestämma hur mycket extra salt och mineraler de vill ha. KNZ® salt- och mineralstenar för fritt valt intag gör detta möjligt.

Alla våra saltstenar är av högsta kvalitet. KNZ® har utvecklat en specialsammansättning för vilt genom noggranna labbanalyser av leverprover från skjutna rådjur. Mineral- och spårämnesbrister i leverproverna bidrog till urvalet av ingredienserna i den speciella KNZ® WILD slickstenen. Slickstenen innehåller förutom natriumklorid, även magnesium, zink,koppar, jod, selen och järn. Förutom att bidraga till mineral- och spårämnensbehovet, lockar KNZ® slicksten även djur till foderstationen.


  Sajtägare Användarvillkor Sekretesspolicy Facebook Youtube
På den här webbplatsen används cookie-filer. Låt inte cookies Tillåt cookies